СМИ о нас

Другие СМИ

DOĞAL İSKİR

SAĞLIK

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ’NDE BENZERİ OLMAYAN ANTİPARAZİTER İLAÇ TASARLANMIŞTIR.

HELMİNTLER VEYA HALK TARAFINDAN KURT OLARAK ADLANDIRILAN PARAZİTLER, KONUŞULMASI UYGUN OLMAYAN BİR KONU OLSA DA ÇOK ÖNEMLİ VE GÜNCEL BİR KONUDUR. ORGANİZMADA “DAVETLİ OLMAYAN” VARLIK OLAN BU PARAZİTLERDEN HİÇ KİMSE SİGORTALI DEĞİLDİR: GELİŞMİŞ ÜLKELERDE BİLE NEREDEYSE HER ÜÇÜNCÜ KİŞİ BAĞIRSAK PRAZİTLERİNDEN ÇİLE ÇEKMEKTEDİR. İSTATİSTİKLERE GÖRE KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ’NDE NÜFUSUN YAKLAŞIK YÜZDE 70’İ KURTLARA BULAŞMIŞTIR.

/FOTO/

Zamanımızda erişilebilir antihelmintik ilaçların var olduğu şartlarda parazitlere mücadele fazla büyük bir sorun olarak görünmemesi gerekir. Ancak sentezlenen ilaçların yan etkileri, zaten hastalıkla tüketilmiş organizmanın koruyucu güçlerini zayıflatır, bu da yeni kronik hastalıkların meydana gelmesini sağlar. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü uzmanları dahil olmak üzere, çoğu uzman sentezlenen ilaçlara kıyasla daha verimli ve daha nazik olan ve şifalı bitkiler esasında hazırlanmış doğal ilaçların helmintosis tedavisinde bir gelecek olacağı fikrindedir.

Kırgızistanlı bilimadamı Omorbay NARBEKOV doğal bileşenlerden işte böyle antiparaziter ilaç tasarladı, bu ilaç “Taşçaynar” olarak adlandırıldı. NARBEKOV, Kırgızitan halk hekimliğini yenileme fikrinin destekçisi olup “Beyiş” adlı Halk Hekimlik Merkezini kurup bu merkezinde doğal bitkisel ve mineral kaynakların kullanımıyla ilaç üretimini düzenledi. NARBEKOV, asırlar devamında doğanın şifalı güçlerine inanan atalarının bilgeliği ile resmi tıp’ın yetkisini birleştirdi: halk araçları esasında hazırlanan ilaçların verimliliği bilim bakış açısından incelenerek analiz edilir. Omorbay Narbek oğlu, Argumentı i Faktı (Argüman ve Gerçekler) gazetesine verdiği demeçte antiparaziter ilacın nasıl test edildiği ve genel olarak helmintosislerin sorunu hakkında bilgi verdi.

/Büyük foto/

Sindirim kanal işlevinin bozukluğu, mide bulantısı, kusma, midede ağrı: tüm bunlar kurt hastalığının belirtileri olabilir.

GÖRÜNENDEN DAHA KÖTÜ

Çoğu insanların asalak kurtların tehlikesine küçümsediğinden sorundan bahsetmeye başlayalım. Helmintosis, sadece rahatsız eden hoş olmayan bir hastalık değil, aynı zamanda çok ağlanacak sonuçları meydana getirebilecek tehlikeli bir hastalıktır.

Omorbay Narbekov şöyle diyor: Asalaklar çok bin yıllar devamında organizmanın bunları tespit ederek yok etmeyi beceremeyecek kadar canlı ortamda ve insan vücudunda yaşama koşullarına alışmayı başarmıştır. İstisnasız tüm hastalık etkenleri, yaşam ortamı veya yemek (gıda) kaynağı olarak devamlı veya geçici olarak sahibinin organizmasını kullanan parazitlerdir. Tıp, yaklaşık 1420 insan hastalık etkenini bilmektetir. İnsan hastalıklarını 247 tür helmint ve yaklaşık 70 tür bir hücreliler kışkırtır. Sağlık Teşkilatının yaptığı uzman değerlendirme, helmintosislerin hasta sayısı açısından en önemli tüm bulaşıcı ve paraziter hastalıklar arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya Bankasının değerlendirmesine göre bağırsak helmintosislerinin halkın uğratıldığı zarar açısından ishal, tüberküloz ve iskemik kalp hastalığından sonra hastalık ve sakatlık arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Bazı parazitler insan hayatını tehlikeye sokabilir.

  • Kurt enfestasyonları ülkemizde ne kadar yaygın?
  • Kırgızistan’da insan içinde parasitize eden yaklaşık 20 tür helmint tespit edilmiştir, bunlardan 10 türü kütle dağılımına sahiptir (kütlesel şekilde yayılır). Resmi istatistik verilerine göre Kırgızistan Cumhuriyeti’nde her yıl sayısı 35 ile 50 bin arasında değişen istila edilen kişi tespit edilmektedir, ancak bunların gerçek sayısı 350 ile 500 bin kişi arasında değişiyor olabilir. Kırgızistan Cumhuriyeti’nde helmintosisler

/foto/

Evcil hayvan da kurt taşıyıcısı olabilir.

KIRGIZİSTAN’DA 20 TÜR HELMİNT TESPİT EDİLMİŞTİR.

ülkede kayda alınan tüm paraziter hastalıkların yaklaşık yüzde 99’nu teşkil eder. Ayrı helmintosis ve bulaşıcı hastalıklara yakalanma verileri kıyaslandığında kayda alınan helmintosislere bulaşmanın kitlesel enfeksiyonlardan daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Öyle ki  enterobiasise yakalanma (etkeni kıl kurdu’dur) tüm akut bağırsak enfeksiyonlarına yakalanma oranından bir kaç kat yüksekti. Askariyazis’e yakalanma oranı basilli dizanteriye yakalanma oranından yüksekti. İnsidansında artış devam etmekte olup resmi istatistik veriler Kırgızistan Cumhuriyeti halkının enfestasyonunun gerçek tablosunu yansıtmamaktadır.

  • Kırgızistan Cumhuriyeti’nde en sık rastlanan helmintosis türü hangisidir?
  • Kırgızistan Cumhuriyeti halkı arasında kayıt sıklığı açısından enterobiasis (kıl kurdu) birinci sırada yer almaktadır. Bu teşhis, her yıl sayısı 17 000- 19 000 arasında değişen kişiye koyuluyor. Önceki onyıllarda enterobiasisin özgül ağırlığı yüzde 26,25 teşkil ederken son yıllarda ilk verilere kıyasla üç katına çıkmış durumundadır. Bu durum öncelikli olarak halkın sosyo-ekonomik yaşam şarlarının kötüleşmesine bağlıdır, bunun sonucunda invazyon aktarma süreci hareketlenmiştir.

YÜZDE YÜZ SONUÇ

Narbekov’un verdiği bilgiye göre günümüzde parazitlerin güvenilir gerçek laboratuvar inceleme sonuçları ve doğru tedavi yoktur. Mevcüt olan ilaçların verimsiz olduğu nedeniyle tam tedavi kursundan sonra bile hastalık hiç bir yere gitmiyor. İşte bu durum bilimadamını (Omorbay Narbekov’u) “Taşçaynar” adlı etkili yurt içi antiparaziter ilaç tasarlamaya kışkırttı.

  • Omorbay Narbek oğlunun verdiği bilgiye göre Taşçaynar ilacının antiparaziter özellikleri verimliliğinin incelenmesi Oş ve Calala Abad illeri gibi Kırgızistan’ın yöresel bölgelerinde Kasım 2015 ile Ocak 2016 arasında yapılmıştır. İnceleme sırasında farklı parazitlerle istila edilen 200 kişiden bir grup toplanarak onlara tedavi için Taşçaynar ilacı verilmiştir. Tam tedavi sürecinin tamamlandığı tarihten itibaren geçen 14-18 gün sonra kontrol muayene yapılmıştır. Analiz 182 kişiden alındı: 18 kişi farklı sebeplerden dolayı muayeneden geçemedi. İstila edilen 182 kişiden 59’u askaryazis (askarid), 99’u enterobiasis’e (kıl kurdu), 11’i himenolepasis’e (un kurdu paraziti), 10’u giyardiyaz’a (giardia) ve 3’ü teniarinhoza’ya (tenya) bulaşmıştır. Hastaların yaşı 1 ile 15 arasında değişiyordu ve daha büyüktü.

Laboratuvar incelemesi sonucunda ilacın geniş yelpaze antiparaziter etkisine sahip olduğu tespit edilmiştir.

 

DOSYA

Omorbay Narbek oğlu Narbekov

Ünlü klinik tedavi uzmanı, bilim adamı, Kırgızistan Cumhuriyeti Halk Akademisi Akademisyeni, Uluslararası Aytmatov Halk Akademisi Akademisyeni, Uluslararası Bilim, Sanat ve Sanayi Akademisi (California, ABD) Akademisyeni, Ekobiyokonversiyon Vakfı Başkanı, Kırgızistan Ansiklopedisi ve Manas Duburtu Gazetesi Yayın Kurulu üyesi, Halk Eğitim Ustası, Kırgızistan Cumhuriyeti Hak Edilmiş Bilim Adamı. 8 monografi, 150 bilim çalışması yazarı, 8 icat (buluş), 10 Rusya ve Kırgızistan patenti, icat için 10 başvuru hazırlayıcısı, 55 devlet standart alıcısı, 5 bilimsel başvuru hazırlayıcısı. 1965 yılında Kırgızistan Devlet Tıp Üniversitesi Tıp Fakültesini takdir ile (derece ile) bitirdi, sonra tıp alanında staj ve yüksek lisans bitirdi. Asistan, doçento, Kırgızistan Devlet Tıp Üniversitesi Tıp Çalışmalarından Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalıştı. 1985 yılında Kırgızistan Yenileme Tedavii ve Banyo ile Tedavi Bilimi Bilim Ve Araştırma Enstitüsü Müdürü görevine atandı. 1988 yılında Kırgızistan’da kendi kendine finanse eden bağımsız sağlık kurumunu kurdu, sonra bu kurum Beyiş adlı Halk Tıp Merkezi’ne dönüştürüldü.

Narbekov, bağışıklığın yükseltilmesi, organizmanın yenilenmesi, habis tümör ve selim huylu tümör dahil olmak üzere farklı hastalıkların tedavii için bir takım ilaç tasarlamıştır. Narbekov’un tasarladığı ilaçlar dünya kamuoyundan yüksek not aldı ve Avusturya, İsrail, Belçika’nın ödülleri ve diplomalarıyla Euromarket ödülleri ile ödüllendirildi. Narbekov’un ürünleri çoğu fuar ve Kırgızistan Cumhuriyeti’nin ödülleri ile ödüllendirildi.

Şöyle ki, askaryazis, enterobiasis, himenolepasis, giyardiyaz’ta ilacın önerilen terapötik dozda alınması durumunda yüzde yüz oldu. Teniarinhoza hastalarından 3’den 2’nin dışkısında tedaviden sonra geçen 18.gününde tenya yumurtası bulundu. Böylelikle Taşçaynar ilacının kullanımı tenyaya karşı mücadelesinde yüzde 33,3 verimlilik göstermiştir.

  • İlacınızın yan etkileri var mı?
  • Taşçaynar’ın insan organizmasına toksik etki yapmadığı, insanın bağırsak mikroorganizmalarını etkilemediği tespit edilmiştir. Bunun yanısıra iyi dayanıklık tespit edilmiştir ve ilaç inceleme süreci esnasında herhangi bir yan etki saptanmamıştır. Bizim elde ettiğimiz veriler Taşçaynar ilacının antiparaziter verimlilik açısından iyi bilinen (ünlü, meşhur) benzeri ilaçlardan eksik olmadığı ve paraziter hastalıkların tedavii ve profilaksisinde büyük perspektiflere sahip olduğunu göstermektedir.

 

/Resim/ Kristina AHRAMEYEVA

Uluslararası yayın

 

 

 

NATURAL POTION

HEALTH

A UNIQUE ANTIPARASITIC DRUG WAS DEVELOPED IN KR.

 

helminths, or as plain folk call them — belly-worms – even though being an embarrassing topic but is very important and urgent. None is insured against “unasked guests” in the body: even in developed countries almost every third person has intestinal parasites. According to statistics, about 70% of Kyrgyzstan population is infected with belly warms.

 

One would think that nowadays, with accessible antihelminth drugs available, control of parasites should not be very difficult. However, side effects of synthesized medicines weaken body defenses that are already exhausted by disease, which boosts appearance of new chronic diseases. Therefore, many experts including those from the World Health Organization came to conclusion that future of helminthosis treatment belongs to natural drugs based on medicinal herbs that are more effective and gentle compared to synthesized medicines.

Such an antiparasitic made of natural ingredients and called “Tashchainar” was developed by scientist from Kyrgyzstan – Omorbay NARBEKOV. Being the adherer of the idea of Kyrgyz ethnomedicine revival, he has established Beiish Ethnomedicine Center and set production of drugs consisting of natural plant and mineral resources there. One can say that Narbekov combined wisdom of ancestors who for centuries believed in healing powers of the nature with competence of official medicine: effectiveness of drugs that are based on folk cures is studied from the scientific point of view. Omorbai Narbekovich told A&F about trials of Tashchainar antiparasitic and also about the helminths problem as a whole.

 

Gastrointestinal tract disorders, nausea, vomiting, stomach-ache – all of these can be the signs of helminthic diseases.

 

WORSE THAN IT SEEMS

Let’s start from the fact that many people underestimate the danger of parasite worms. Helminthosis is not only unpleasant but dangerous disease that may result in very sad consequences.

— For many millenia, parasites managed to adapt for conditions of existence in alive environment and in human body so well that human body is unable to identify and destroy them – says Omorbay Narbekov. — All without distinction agents of diseases of people, animals or plants – are parasites that continuously or temporarily use host organism as habitat or source of food. Medicine knows about 1,420 agents of human diseases. Human diseases are caused by 247 helminthes species and about 70 protozoa species. WHO expert analysis testifies that by number of cases helminthoses occupy third place among all most significant infectious and parasitic diseases in the world. According to the World Bank estimate, by damage caused to population health, intestinal helminthoses occupy fourth position among diseases and injuries following diarrhea, tuberculosis and ischemic heart disease. Some parasites may threaten human life.

- To what extent helminthic invasions are spread in our country?

— About 20 helminths species dwelling in humans are found in Kyrgyzstan, more than 10 of them are generally spread. According to data of official statistics, every year in the Republic 35 – 50 thousand infested are found, however their real number may amount to 350 — 500 thousand.

 

Even a pet can be the transporter of helminth eggs.

 

20 HELMINTHS SPECIES ARE FOUND IN KYRGYZSTAN

 

Helminthoses in the Kyrgyz Republic amount for about 99 percent of all parasitic diseases registered in the country. If individual helminthoses incidence rates are compared to incidence rates of infectious diseases, it can be noted that even registered infestation with helminthoses was higher than mass infections. So, enterobiasis incidence (infestant — seatworm) was several times higher than the incidence rate of all acute intestinal infections. Ascariasis incidene rate was higher than bacillary dysentery incidence. The incidence is quickly growing and official statistics data does not show the real situation of the Republic population infestation rate.

- Which helminthoses types are most common for Kyrgyzstan?

— By registration rate among the Republic population, enterobiasis (seatworms) is on the first place. Every year 17,000 – 19,000 cases are diagnosed. In the previous decades, specific weight of enterobiasis was 26.25 percent, but in the recent years it tripled compared to initial indicator. This is related, first of all with worsening of socio-economic living conditions of population which resulted in activation of invasion transmission mechanism.

100% RESULT

According to Narbekov, today there are no reliable, real results of laboratory studies and correct parasitoses treatment. Due to ineffectiveness of the existing pharmaceuticals, even after complete treatment course, the disease does not disappear. This was what pushed the scientist to creation of effective local antiparasitic — Tashchainar.

— Study of effectiveness of antiparasitic features of Tashchainar was conducted in endemic regions of Kyrgyzstan – Osh and Jalalabad regions from November 2015 to January 2016 – says Omorbay Narbekovich. – A group of 200 infested persons with different parasitoses was gathered, and Tashchainar was provided to them for treatment. In 14-18 days after the complete treatment course, follow-up examination was conducted. Samples were taken from 182 patients: 18 patients could not undergo examinations due to various reasons. Among 182 infested, before the examination, 59 were infected with ascariasis (Ascaris), 99 — enterobiasis (seatworms), 11 — hymenolepiasis (dwarf tapeworm), 10 — gisrdiasis (Lamblia) and 3 — beef tapeworm. Patients were from 1 to 15 years old and older.

 

FILE

Narbekov Omorbay Narbekovich

— well-known clinicist, scientist, academician of the Public Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, International Aitmatov Public Academy and International Academy of Sciences, Art and Industry (California, USA), President of Ecobiokonversiya Association, member of editorial board of Kyrgyz Encyclopedia and Manas Duburtu newspaper, High Achiever of Public Education, Merited scientist of KR. Author of 8 monographs, 150 scientific works, 8 inventions, 10 patents of Russia and Kyrgyzstan, 10 invention applications, 55 state standards and 5 popular-science films.

In 1965 graduated with honors from the Department of General Medicine of the Kyrgyz State Medical Institute, later on — residency and postgraduate training. Worked as assistant, assistant professor, vice-principal of the Kyrgyz State Medical Institute for clinical work. In 1985, he was appointed the Director of Kirghiz Research Institute of Remedial Treatment and Balneology. In 1988, established the first in Kyrgyzstan independent medical institution working on the basis of self-sufficiency and self-financing principle, that later was transformed into Beiish Ethnomedicine Center. Narbekov developed a number of drugs for improving immunoprotection, body recovery, treatment of various diseases including malignant and benign neoplasms. His medical developments were highly esteemed by the global community and were awarded with prizes and diplomas in Austria, Israel, Belgium, Euromarket award. Narbekov’s products have won many awards of different exhibitions and the Government of Kyrgyzstan.

 

 

As the result of laboratory studies, it was found out that the drug has a wide range of antiparasitic effects. So, drug efficacy in recommended therapeutic dose was 100 percent in ascariasis, enterobiasis, hymenolepiasis and gisrdiasis. In two out of three cases of patients with beef tapeworm infection, on Day 18 after treatment, beef tapeworm eggs were found in faeces. Thus, use of Tashchainar against beef tapeworm showed efficacy of 33.3 percent.

- Does your drug have side effects?

— It was found out that Tashchainar does not have toxic effect upon human body, does not affect human gut organisms. Good acceptability was also noted, and in the process of studies, no side effects were found. The data obtained by us testify that Tashchainar in its antiparasitic efficacy is as good as famous analogues and has great perspectives in treatment and prevention of parasitic diseases.

 

Christina

AKHRAMEEVA

 

International publication