Препараты

Академик О.Н.Нарбековдун вируска каршы(шишикке каршы)

“Алтынай” препараты

 30 жылдан бери фитотерапия жана антиоксиданттардын жаратылышта келип чыгышын терең иликтеп келе жаткан академик О.Н.Нарбековдун өлүмгө алып келген вирустарга жана ракка каршы эффективдүү күрөшө алган формуланы түзгөнгө колу жетип отурат.  Болгондо да, табигый антиоксиданттардын тутуму каратиониддерге, А витаминине, В 17 витаминине бай келип, кандагы ак клеткалардын функциясын көтөрүүгө эң мыкты жарайт.

Бул биздин организмди уялап алган көп сандаган инфекцияларга, вируска, ракка каршы күрөшүүгө иммундук системага жардам берет. Алардын ичиндеги токсоплазма, хламидия, трихомонада, грибтер, вирустар, микоплазмалар, уреплазмалар,  ушу сыяктуу көптөгөн-көптөгөн башкалары акырындап адамдын организмин  бузуп, аны өнөкөт, түбү барып оор ооруларга алып келишет.

Өтө коркунучтуу вирустун бири  герпес  эринге , мурундун үстүнө, бетке жана кабыргалардын ортосуна кызыл кабыкча болуп чыгат. Жогоркудай учурда “Алтынай” препаратын колдонуу ооз көңдөйүндөгү даам сезгич нервдерди дүүлүктүрүүнүн эсебинен, ашказан-ичеги безинин иштөөсүн күчтөндүрүп (өт жана панкреотин кычкылын бөлүнүп чыгышын күчөтөт), мындан тышкары “Алтынай” препараты вируска жана шишикке каршы ретикулоэндотелиалдык системаны жана фагоцитардык функцияны активдештирет. Албетте, “Алтынай” препаратында жетиштүү сандагы камтылган антиоксиданттар өпкөнүн, тамактын, табарсыктын, ичегинин жана жоон ичегинин эпителиалдык ткандарын ишенимдүү коргойт.

Академик О.Н.Нарбековдун вируска каршы(шишикке каршы) “Алтынай” препараты – Кыргызстандын жаратылышынын чийки заттарынын көптөгөн компоненттеринен (30дан ашык компонент) турат. Бул компоненттер СССРдин фармакопеясына кирип, өзүнүн тутумунда А провитаминин, каратониоддорду, В17, туйон, хамазулен, абсинтин, селиненди камтыйт. “Алтынай” препараты алма, янтар кислотасы, сапонинам, каротин жана дубилдик заттарга бай. “Алтынай” препаратындагы өтө күчтүү, жогорку активдүү игредиенттердин болушу аны вируска каршы (рак шишигине каршы) эффективдүүлүгүн арттырат.

Колдонуу жолдору жана өлчөмү:  50 граммдан 3 маал тамактан кийин.

Каршы көрсөткүчү: боюнда бар жана бала эмизген мезгилде болбойт

Иштеп чыгуунун авторлору: Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Эл аралык академиянын президенти, КМШ  Эл аралык Фитоборборунун Президенти, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, Калифорния Илим, Билим, Өнр жай жана Искусство Академиясынын академиги – О.Н.Нарбеков, М.О.Нарбеков, Т,О. Нарбеков.

Академик О.Н.Нарбековдун универсалдуу

митеге  каршы “Ташчайнар” препараты

 Медицина илими үчүн жана практикалык саламаттык сактоодо паразитоздор (мите курттары) адамдар өтө чоң көйгөй болуп саналат. Эгерде жер шарында 6 миллиард адам жашаса, 4,2 миллиарды паразиттерге чалдыккан, ошол эле учурда бир эле адам паразиттин 2-3, кээде 4-5 түрүн жугузуп алган болот. Жыл сайын 14 миллион адам паразиттерден, алар чакырган оорудан көз жумушат. Бүгүнкү күндө азыркы медицинада паразитке каршы анын бардык түрүнө эффективдүү препараттар жок.  Ал эми колдонулуп жаткан паразитке каршы препараттар алардын 2-3 тобуна таасир эткени менен, көпчүлүк адамдар паразиттерди алып жүрүүчүлөр катары айыкпай кала беришет.

Акыркы 10 жылда бүткүл дүйнөдө паразиттер 10 эсеге өстү жана географиясын (туруктуу аймагын) өзгөрттү, паразитоздор өлүм алып келгендиги боюнча 4 орунга чыкты, мүмкүн жакында дүйнөдө бирден бир орунга чыгат, бул факт коомго эбегейсиз экономикалык жана социалдык чыгымдарды алып келет.

Паразиттерге (мителерге) каршы препарат табуу азыркы окумуштуулардын бирден бир милдети. Академик О.Н.нарбеков өзүнүн жардамчылары менен бирдикте акыркы 3 жылда паразитке каршы табигый дары табуунун үстүндө иштеп, бардык паразиттерге бирдей таасир эткен “Ташчайнар” препараттын жаратты.

Академик О.Н.Нарбековдун Кыргызстандын жаратылыш чийки заттарынан жасалган паразитке каршы “Ташчайнар” препараты көп компоненттүү (30дан ашык компонент бар). Бул компоненттер СССРдин фаркопеясына киргизилип, өзүнүн тутмунда; гармин алколоидин, гармалин, активдүү фитониддерди –сативин, аллицин, каратиноиддерди, фросфолипиддерди, флавоноиддерди, А,С,Е витаминдерин, В (В1, В6,В12), каныккан, каныккан эмес жана полинеканыккан май кислоталарын, минералдык  бирикмелерди жана микроэлементтерди камтыйт. Жалпысынан препарат кеңири паразитке каршы, мите курт түшүргүгүч, бактерциддик, вируска каршы жана фунгциддик касиетке ээ. Адамдагы бардык паразиттерге каршы дарылоо үчүн колдонулат (№1 таблица).

 

Оорунунаталышы Бардыгыберилди Жугузган

адамдардын саны

Паразиттерден кутулуу Дарылоонун

эффективдʏʏлʏгʏ(%)

1 гр. фекалийдеги

паразиттин саны

Дарылаганга

чейин

Дарылагандан

кийин

Аскаридоз 658 635 628 98,9 1200±5 0
Энтеробиоз 387 337 332 98,51 1600±2 0
Гименолепидоз 64 51 50 98 1400±2 0
Лямблиоз 183 177 177 100 Цисты 0
Фасциолез 5 5 4 80 600±4 200
Тениаринхоз 1 1 1 100 1400±2 0
Дикроцелиез 2 2 2 100 400±2 0
ВСЕГО: 1300 1208 1194 98,8 0 0

 

Колдонуу жолдору жана өлчөмү:

 Балдарга (7 жашка чейин): 30 граммдан 3 маал тамактан кийин

Чондорго: 50 граммдан 3 маал тамактан кийин

Ичерде жылуу суу кошулат

Ичер алдында чайкоо керек

Профилактика катары “Ташчайнарды” жылына жаз-күздө ичүү керек

 Каршы көрсөтүүсү: боюнда бар аялдарга “Ташчайнарды” таптакыр ичүүгө болбойт, ошондой эле эмчекте баласы бар аялга, аз кандууларга, жогорку секрециядагы гепарицидик гастритте, ашказанда жан он эки эли ичегиде жарасы барлар.

 Сактоо шарты: Муздаткычта сактоо керек

Өзгөчө көрсөтүү: Кайтадан мите курттарды жугузуп албоо үчүн ич кийимдерди жана шейшептерди кайнатып, кургагандан кийин аны тигиши боюнча үтүктөө керек.

Дареги: пр. Чуй,122 каб.232 тел.:0312 62 27 30

           Масло ореховое «Великий дипломат»

Призер Евромаркета 1994,1995,1997,2004

Масло ореховое — как катализатор помогает организму использовать невостребованные ре­сурсы собственных сил. Поэтому его называют «великим дипломатом», который балансирует все системы в организме, ослабляя или устраняя симптомы того или иного заболевания. Масло ореховое содержит витамины А, Е, стероиды, ненасыщенные жирные кислоты, который челове­ческий организм не может самостоятельно синтезировать. Кроме того, масло содержит в боль­шом количестве микроэлементы и другие специфические средства. Ореховое масло является хорошим лечебным и профилактическим средством при атеросклерозе, гипертонии, диабете (особенно при осложнении этих заболеваниях: инфаркт, инсульт, ретинопатия). Хороший эффект получен при заболеваниях печени, щитовидной железы, почек, хронических незаживающих язвах желудка и 12-перстной кишки, хронических колитах, сопровождающихся запорами, при камнях в желудочном и мочевом пузырях, выводит токсины недоокисленных свободных ради­калов и солей тяжелых металлов. Всегда считалось лучшим средством от гангрены и рожисто­го воспаления кожи, при ожогах, особенно лучевых, одновременно обладает болеутоляющим, ранозаживляющим эффектом. Быстро снимает воспалительный процесс, не оставляя шрама. Используется и в качестве стимулятора иммунной системы, особенно для пожилых и истощен­ных людей, для поддержания полноценного обмена веществ в тканях кожи. В официальной ме­дицине с большим успехом применяется также для лечения туберкулеза кожи, трещинах, язвах соска, мастопатиях (риск возникновения рака молочной железы снижается в 4 раза, если жен­щина ежедневно принимает по 1 ст. ложке орехового масла). Биоактивные вещества, входящие в состав орехового масла, нейтрализуя, свободные радикалы, предохраняют сосуды глаз и тор­мозят процесс склерозирования глазных артерий, выводят из сетчатки токсичные вещества и понижают внутриглазное давление. Применяют ореховое масло в косметике для омолаживания и сглаживания морщин кожи лица, втирание в кожу головы препятствует образованию перхоти, снимает зуд и останавливает выпадение волос. Наружно применяют при экземе, нейродерми­тах, псориазе, себорее и пигментных пятнах. Обычно для лечения терапевтических больных (на­пример, заболевания желудочно-кишечного тракта, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки и др.), рекомендуется применять по 1 ч. л. 3 раза вдень за 30 минут до еды. Допускается естественный осадок.   Перед употреблением   взбалтывать.

Срок годности 18 месяцев.

Автор разработки: Президент международного фитоцентра СНГ, заслуженный деятель на­уки Кыргызской Республики, академик Калифорнийской Академии Наук, Образования, Индуст­рии и Искусства Нарбеков О. Н.

 

                                   Бальзам «Тянь – Шань Мурогу»

Призер Евромаркета 1994,1995,1997,2004

Удостоен премий Европейского центра маркетинговых исследование (Бельгия)            в 1994, 1995, 1997, 2004 годах.

Регистрационный номер: № 2224 СТ-ТОО 40662455-02-2006

Торговое название препарата: Бальзам «Тянь-Шань Мурогу»

Состав: Смесь лучших сортов горного меда, мумие высшей очистки, комплекс жидких экстрактов лекарственных растений: корень солодки, цветки бессмер­тника.

Фармакологическое действие: Состав бальзама содержит комплекс био­логически активных соединений: каротиноиды, флавоноиды, микро и макро­элементы, органические кислоты, аминокислоты, полисахариды. Бальзам «Тянь-Шань Мурогу» это мощный биостимулятор с тонизирующим, противо­вирусным, противорадиационным, дезинтоксикационным, регенерирующим и адаптогенным действием.

При внутреннем употреблении стабилизирует работу всего организма, регули­рует и активизирует работу иммунной системы, нормализует обмен веществ, успокаивает кашлевой центр, стимулирует тканевое дыхание , улучшает умс­твенную и физическую работоспособность, способствует концентрации внима­ния и улучшению памяти, улучшает сердечно-сосудистую деятельность. Бла­годаря своему составу бальзам способен обезвреживать и быстро выводить из организма экзогенные ядовитые и вредные вещества.

Бальзам «Тянь-Шань Мурогу» участвовал в программе реабилитации лиц подвергшихся негативному воздейс­твию аварии на Чернобыльской АЭС.

Показания к применению: Рекомендуется как профилактическое и лечебное средство при различных забо­леваниях органов дыхания (ангины, бронхиты, ларингиты), аллергии, астмы, туберкулеза любой локализации, силикоза, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях печени, умственных и физических пере­грузках, предстрессовых и стрессовых состояниях.

Бальзам «Тянь-Шань Мурогу» незаменим в комплексном лечении при нарушении репродуктивной функции человека. Способствует замедлению процессов старения организма, восстанавливает структуру костной ткани при переломах.

Способ применения и дозы: Взрослым по 1 чайной ложке за полчаса до еды 2-3 раза в день при нормальной или пониженной кислотности желудочного сока; при повышенной кислотности 2-3 раза в день через час после приема пищи, детям по 1/2 чайной ложке 1-2 раза вдень, за полчаса до еды в течение месяца. Повторный курс через 1 месяц.

Часто болеющим и пожилым людям можно применять постоянно.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Форма выпуска: Флаконы по 300 гр. Каждый флакон помещен в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения: Срок годности 2 года с момента изготовления. Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре до 25 °С.

Условия отпуска из аптек: Отпуск из аптеки без рецепта врача.

 

Нейроплегическая смесь академика Нарбекова «Чагылган»

Призер Евромаркета 1994,1995,1997,2004

Вся целительная сила дикой природы солнечного Кыргызстана собрана в единый
рецепт, обещающий здоровье. Это — лекарство, оказывающее организму многоплановое действие. Имеет целительные силы, позволяющие утром ощущать себя отдохнув­шими, бодрыми и свежими, потому что этот препарат на основе экстрактов «дерева жизни». Нейроплегическая смесь «Чагылган» укрепляет нервную, нейроэндокринную и иммунную системы, способствует сохранению памяти и ясности мышления, замед­ляет процессы старения мозга. Улучшая кровоснабжение мозга и сердца, помогает нормализовать давление, устраняет головную боль и головокружение, шум в ушах. Препарат настраивает биологические часы организма, защищая организм от просту­ды и гриппа, в несколько раз ускоряет процесс выздоровления после перенесенных воспалительных и инфекционных болезней. С каждой дозой, нейроплегической смеси состояние депрессии сменяется хорошим настроением, повышается физическая и умственная активность, скачков артериального давления не наблюдается. Страдаю­щие неврозами, неврастенией, астенической и вегетососудистой дистонией отмечают улучшение сна, прекращение изматывающих головных болей. Нейроплегическая смесь «Чагылган» нужна сегодня молодым и старым, здоровым и больным — принципиально новое лекарство, побуждающее организм на борьбу со многими человеческими недугами.

Побочных явлений на фоне приема препарата не выявлено.

Дозировка и способ применения: Для взрослых — по 50 мл 3 раза в день через 30 минут после еды в течение 1,5-2 месяца. Повторный курс через месяц.

Для детей — по 2 чайной ложки 3 раза в день через 30 минут после еды в течение 1 -1,5 месяца. Повторить курс можно через 1 месяц.

Допускается естественный осадок. Перед употреблением взбалтывать.

Авторы разработки: Президент Международного фитоцентра СНГ, заслужен­ный деятель науки Кыргызской Республики, Академик Калифорнийской Академии Наук, Образования, Индустрии и Искусства Оморбай Нарбеков, Нарбеков Тимур.

 

 

Бальзам «Нежность»

Призер Евромаркета 1994,1995,1997,2004

 

Оригинальное биостимулирующее средство со специфическим приятным вкусом и ароматическим запахом. Этот многокомпонентный сбалансированный эликсир состоит из экстрактов экологически чистых, редких лекарственных растений, произрастающих в условиях высокогорья и продуктов грецкого ореха с уникальными свойствами. Они вклю­чены в фармакопею, как сосудорасширяющие, особенно при микроангиопатиях, противосклеротические, противовоспалительные, особенно влияющие на деятельность поло­вых желез, повышая потенцию и работоспособность. Способствуют рассасыванию опу­холей (аденомы предстательной железы, миомы, мастопатии и др. в начальных стадиях заболевания), повышает устойчивость организма к действию экстремальных факторов (жаре, холоду инфекциям, радиации и др.), влияет на иммунный статус организма. Бо­гатое содержание естественных стероидных гормонов, витамина А и Е делает Бальзам Нарбекова «Нежность» уникальным помощником человеческого мозга, вырабатывающим «гормоны счастья»- эндорфины, которые регулируют интимную жизнь, укрепляют нервы, снижают агрессивность и снимают депрессию.

Бальзам Нарбекова «Нежность» это находка для мужчин, страдающих импотен­цией, простатитом, аденомой и для женщин с миомой и мастопатией. Может использо­ваться при профилактике раковых заболеваний.

Способ применения: по одной чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды как в чистом виде, так и разведённым в воде.

Противопоказан: при хроническом алкоголизме, эпилепсии, циррозе печени, бе­ременности, детям до 14 лет.

Изготовлен без добавок сахара и может употребляться при сахарном диабете, особенно при микроангиопатиях.

Допускается естественный осадок. Перед употреблением взболтать. Побочные действия: не обнаружено.

Автор разработки Президент Международного фитоцентра СНГ, заслуженный де­ятель науки Кыргызской Республики, Академик Калифорнийской Академии Наук, Образо­вания, Индустрии и Искусства — Оморбай Нарбеков, Тимур Нарбеков.

Удостоен премий Европейского центра маркетинговых исследований (Бельгия): 1994,1995,1997,2004 гг.

 

«Универсал»

Призер Евромаркета 1994,1995,1997,2004

 

Природный сплав, состоящий из концентрата биоактивных веществ, который обла­дает противовоспалительным, антигистаминным, антиаллергеными, противовирусным и болеутоляющим действием. Биофитоактивные компоненты стимулируют нейроэндок-ринную и иммунную системы, увеличивая выработку собственного интерферона белка, который оказывает антибактериальное и противовирусное действие, укрепляя естест­венные резервнозащитные силы организма.

Препарат «Универсал» очень богат фитонцидами, содержит все водо- и жирорас­творимые витамины, включает в себя более 30 серосодержащих соединений, 70 мик­роэлементов, а также сотни биофитоактивных веществ растительного и минерального происхождения. Таким образом, препарат «Универсал» - это природный сплав, всасы­вает через кожный покров или через слизистые оболочки, глубоко проникая в подкожно-жировой слой, сухожилия и мышцы, доставляя целебные вещества непосредственно в каждую пораженную клетку, уничтожая на своем пути любую вирусную и другую ин­фекцию. Препарат «Универсал» останавливает рост и размножение самих вирусов и других инфекций, вызвавших болезнь, больные и здоровые клетки становятся менее чувствительными к токсинам возбудителей болезней. Кроме того, биологически актив­ные вещества препарата препятствуют генетическому поражению клеток, тем самым, предотвращая развитие злокачественного новообразования. Препарат «Универсал» показан и помогает при остеохондрозах, артритах и артрозах любого происхождения и стадии, восстанавливает костную и хрящевую структуру, при невритах и невралгиях, воспалительных и склеротических поражениях глубоких артерий, вен, при трофических незаживающих язвах нижних конечностей. Особенно эффективно при воспалительных заболеваниях носоглотки риниты, гаймориты, синуситы, хронические тонзиллиты, фа­рингиты и трахеиты. При заболеваниях кожи: дерматы, дерматозы, нейродермиты, эк­земы и псориаз.

Биофитоактивный препарат «Универсал» достигает цели без местного раздра­жения, воспалительные процессы происходят естественным путем, мягко, вкрадчиво, обволакивая больной орган целительной пленкой. При этом происходит оздоровление организма в целом за счет повышения иммунитета.

Дозировка и способ применения: выпускается по 500 мл, срок хранения 1 год.

Ориентировочный курс лечения от 15 до одного месяца в зависимости от тяжести заболевания. При заболеваниях лор органов, стоматологии полоскания — ванночки, оро­шения, примочки (турунды); при заболеваниях кожи и других систем в основном в виде повязок, пропитанных препаратом «Универсал».

Автор разработки Президент Международного фитоцентра СНГ, заслуженный де­ятель науки Кыргызской Республики, Академик Калифорнийской Академии Наук, Обра­зования, Индустрии и Искусства — Оморбай Нарбеков, Тимур Нарбеков.

 

Сорбент Нарбекова «Кара-Бото»

Призер Евромаркета 1994,1995,1997,2004

 

Сложный продукт, состоящий из экологически чистых ингредиентов природного происхождения. Содержит порошок пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, экстракт солод­ки, гармалы и шиповника.

Перечисленные продукты очень богаты ферментами, биофлавиноидами, пектином, витаминами группы В, А, С, К, В, каротинами и каротиноидами. Суммарно они содержат до 90 микро и макроэлементов (кальций, калий, железо, магнии, хром, селена)

Универсальный терапевтический эффект Сорбента Нарбекова объясняется наличием в составе сорбента экстракта солодки, гармалы и шиповника. Как природный концентрат многих полезных веществ, сорбент Нарбекова максимально мобилизует защитные силы организма, нормализует работу иммунной, нервной и эндокринной систем и оказывает благотворное действие при многих заболеваниях:

 1. органов дыхания (бронхит, коклюш, бронхиальная астма, аллергия, пневмониям
  туберкулез любой локализации);
 2. хронических заболеваниях печени и желчевыводящих путей, нарушениях минерального обмена, калькулезный холецистит;
 3. острый и хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь;
 4. хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронический спастический колит со склонностью к запорам;
 5. болезнь Аддиссона и гипофункции коры надпочечников;
 6. сахарный диабет и ожирение (особенно в детском возрасте);
 7. кожные заболевания (экзема, псориаз, аллергические дерматиты и др.;
 8. отравление и радиационные заражения;
 9. при всех видах анемии (особенно анемии у беременных и кормящих матерей).
  Дозировка и способ применения: для взрослых — по 100 мл за 30 мин до

еды 3 раза в день в течении месяца, повторный курс через 1 месяц. Для детей — 30-50 мл до еды в течение 1 месяца, повторный курс через 1 месяц.

Авторы разработки Президент Международного фитоцентра СНГ, заслуженный
деятель науки Кыргызской Республики, Академик Калифорнийской Академии Наук,
Образования, Индустрии и Искусства — Оморбай Нарбеков, Тимур Нарбеков, Мухтар
Нарбеков — удостоены премий Европейского центра маркетинговых
исследований (Бельгия 1994,1995,1997,2004 г ).

 

 

Универсальная биофитоактивная мазь академика Нарбекова «Шамбала»

Призер Евромаркета 1994,1995,1997,2004

Препарат XXI века! Не имеет аналогов в мировой медицине.

Показана при:

Артритах, артрозах любого происхождения, восстанавливает костную и хряще­вую структуру;

Невритах и невралгиях;

Воспалительных и склеротических поражениях глубоких артерий, вен и тро­фических незаживающих язвах нижних конечностей, «диабетических ногах» и «стол» — (микроангиопатиях);

Помогает при склеродермии, дерматомиозитах и других формах коллегенозов;

Дермитах, экземе, псориазе и других зудящих дермозитах.

Косметология: удаление глубоких морщин, безоперативная подтяжка кожи.

Дозировка и способ применения: Мазь выпускается по 200 г в специальной посуде, срок хранения 1 год. Курс лечения от 7 до 15 дней в зависимости от тяжести заболевания.

Авторы разработки: Президент международного фитоцентра СНГ, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, академик Калифорнийской Академии Наук, Образования, Индустрии и Искусства Оморбай Нарбеков, Тимур Нарбеков.

Четырежды призер Евромаркета 1994, 1995, 1997, 2004

Изготовлено в Кыргызской Республике